Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Σχίνος (Πιστακία η λεντίσκος – Pistacia lentiscus)


Πληροφορίες για το είδος

Διαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο βάση κορμού    45 cm
Περίμετρος κορμού στην βάση του   14 cm
Διαστάσεις Γλάστρας...
Ύψος            13 cm
Διάμετρος     34 cm
Τιμή.......

Olea sylvestris aerial rootsΔιαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο βάση κορμού    35 cm
Διαστάσεις Γλάστρας...
Ύψος            7,5 cm
Διάμετρος     9 cm
Τιμή             40 Euro

Olea sylvestris art deadwood 2

Διαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο βάση κορμού    55 cm
Περίμετρος κορμού στην βάση του   30 cm
Διαστάσεις Γλάστρας...
Ύψος            16 cm
Διάμετρος     41 cm
Τιμή             450 Euro

Olea sylvestris knock thunderbolts 2


Διαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο βάση κορμού    51 cm
Περίμετρος κορμού στην βάση του   25 cm
Διαστάσεις Γλάστρας...
Ύψος            13 cm
Διάμετρος     31 cm
Τιμή             120 EuroΔιαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο βάση κορμού    55 cm
Περίμετρος κορμού στην βάση του   53 cm
Περίμετρος κορμού στην διακλάδωση 35 cm
Διάμετρος κλαδιών     40 cm
Διαστάσεις Γλάστρας...
Ύψος            16 cm
Διάμετρος     39 cm
Τιμή             320 Euro

Olea sylvestris cavityΔιαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο την βάση του   42 cm
Περίμετρος κορμού στην βάση  49 cm
Διάμετρος κλαδιών 38 cm
Διαστάσεις γλάστρας...
Ύψος  14 cm
Διάμετρος  34 cm
Τιμή  250 Euro

Olea sylvestris art deadwood

Διαστάσεις Δένδρου...
Ύψος απο την βάση του   60 cm
Περίμετρος κορμού στην βάση  30 cm
Περίμετρος κορμού στο νεκρό σημείο  65 cm
Διάμετρος κλαδιών 50 cm
Διαστάσεις γλάστρας...
Ύψος  14 cm
Διάμετρος  34 cm
Τιμή  220 Euro